Ceník1 hodina 1000,-Kč

 

Každá služba, která nebyla zrušena 1 den před jejím konáním, je účtována v plné výši jako služba uskutečněná. U předplacených služeb tato propadá bez náhrady. V případě zpoždění je účtován objednaný čas.

Za veškeré nabízené služby přijímám hotovostní platby a poukázky Accor Services - EDENRED (Sport&Kultura, Ticket Compliments Dárkový a Ticket Multi) a poukázky Sodexo (Dárkový Pass).

Comliments Ticket Dárkový Sport & Kultura Ticket Multi Ticket Dárkový Pass